Trålbord

Förlängning av trålbord till Fiskefartyget Westerö.