Reningsverk

Omändring av skrapspel på reningsverk.