Ombyggnad av trålaren Anny.

Arbetet utfördes 2012